FAQ ja ohjeet asunnon tai kiinteistön myyntiin

Solo.fi-käyttöehdot

Solo.fi:n (jäljempänä "Solo") tuottaman ja ylläpitämän, Solo.fi-verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä"") vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Ilmoituksen julkaiseminen Palvelussa edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun käyttäjästä tulee asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Solon asiakasrekisteriin.

Solo.fi – Myy kotisi itse -palvelun mahdollistaa Suomen Kotijoukkue Oy, y-tunnus 2300501-5

1. Solon tehtävät ja vastuu Palvelusta

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Sololla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, päivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Solo ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Sololla on oikeus parantaa ja muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuotevalikoimaa, ohjeiden ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Solo pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Sololla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Sololle, käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Rekisteröityminen tapahtuu ilmoituksen laatimisen yhteydessä. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai kertoa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Solon HelpDeskiin.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Sololla. Solo pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Sololla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia, kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

4. Oikeudet Käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjän Palveluun toimittaman aineiston tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen aineistoon. Sololla on kuitenkin oikeus käyttää Käyttäjän Palvelussa julkaisemaa aineistoa myös muussa Solon viestinnässä. Käytännössä Solo saattaa julkaista asiakkaiden asuntoilmoituksia sanomalehdissä. Esimerkiksi sanomalehdissä julkaistujen ilmoitusten tekstejä voidaan muokata. Solo voi myös käyttää Käyttäjän Palvelussa julkaisemaa aineistoa Solon Facebook-sivustolla (facebook.com/solomyykotisi) tai muussa mainonnassa.

5. Ilmoituksen Julkaiseminen ja poistaminen

Ilmoitusta tehdessä, se voidaan joko tallentaa ensin luonnoksena tai julkaista suoraan Solon sivustolle. Kun ilmoitus julkaistaan, se tulee näkyviin sivustolle noin viiden minuutin kuluessa. Ruuhka-aikoina julkaisuun voi mennä kauemmin. Solon kautta Etuovi.com tai Oikotie.fi -palveluihin lähetetyt ilmoitukset julkaistaan näissä palveluissa viimeistään kahden tunnin kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Kun Käyttäjä poistaa ilmoituksensa Solosta, asuntoilmoitus poistuu Solo.fi -sivustolta muutamien minuuttien kuluessa. Mikäli ilmoitukselle on Solon kautta ostettu lisänäkyvyys toiselle portaalille (Oikotie.fi- tai/ja Etuovi.com), ilmoitus poistuu automaattisesti myös näiltä portaaleilta noin kahden tunnin kuluessa, seuraavassa aineistopäivityksessä.

Palveluun jätettyjä ilmoituksia päivitetään kerran vuorokaudessa, joten mahdollisissa häiriötilanteissa asuntoilmoitusten julkaiseminen tai poisto tapahtuu viimeistään tässä vaiheessa.

Sololla on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta tai muokata sitä. Jos se katsoo, että ilmoitus on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa. Solo saattaa myös korjata ilmoitusteksteissä olevia kirjoitusvirheitä.

6. Palvelun osia koskevia erityisehtoja

Asunnon myynti-ilmoitus
Palvelu sisältää tietoja asunnoista, jotka ovat myynnissä yksityisten tahojen toimesta. Näiden ilmoitusten sisällöstä vastaavat ilmoitusten laatijat.

Lehti-ilmoitukset
Lehti-ilmoituksessa julkaistava kuva on aina Solo-ilmoituksen ensimmäinen kuva. Suosituksena on, että kuva olisi vaakakuva.

Solo voi tarvittaessa muokata asiakkaiden jättämiä lehti-ilmoituksia. Käytännössä muutokset voivat olla kirjoitusvirheiden korjaamista tai sopimattomien kirjoitusten poistamista. Jos tekstissä viitataan muiden portaaleiden asuntoilmoituksiin kohdenumerolla, tällaiset viittaukset poistetaan ja ilmoitukseen jää näkyviin vain Solo-palvelun kohdenumero.

Solo voi julkaista asiakkaiden asuntoilmoituksia sanomalehdissä. Solo voi julkaista asiakkaiden asuntoilmoituksia esimerkiksi sanomalehdissa (paikallislehdet ja yleismainokset valtakunnallisissa lehdissä). Tällä tavoin julkaistujen ilmoitusten tekstejä voidaan muokata. Ilmoituksiin liitetään vain pakolliset tiedot: huoneistotyyppi, kaupunki, kaupunginosa, pinta-ala, huoneistoselitelmä, hinta, osoite ja kohdenumero. Ilmoitukseen ei tule näkyviin asiakkaan puhelinnumeroa tai esittelyaikaa.

Karttapalvelu
Solo ei takaa karttapalvelun virheettömyyttä lisäpalveluiden osalta (Oikotie.fi ja etuovi.com). Huolimatta siitä, että lisäpalveluidemme kartta-aineistoja päivitetään jatkuvasti, voi kartta-aineistossa olla puutteita tai virheitä. Solo ei vastaa karttapalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

7. Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelu sisältää sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat käyttäjille maksuttomia. Maksullisten osien hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan kunkin osan kohdalla erikseen. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Palvelun ylläpitäjä ja Sisällöntuottajat voivat muuttaa Palvelun laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

8. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Solo voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten Palvelun osien maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

Sololla on oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen.

Sololla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Solo ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

9. Vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on, ja Käyttäjä käyttää Solon tuottamia palveluja omalla vastuullaan. Solo ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Solo ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

10. Henkilötietojen käsittely

Rekisteröityneiden käyttäjien osoitetietoja voidaan käyttää Solon ja Kotijoukkueen markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

11. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Solo vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Palveluun ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Seinäjoen käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

Miten teen asunnon myynti-ilmoituksen?

Olet uusi käyttäjä eikä sinulla ole vielä käyttäjätunnusta. Asunnon myynti-ilmoituksen tekeminen Solo.fi -palveluun käy helposti.

1. Klikkaa etusivulta palkkia "Tee asuntoilmoitus".

2. Ennen varsinaisen ilmoituksen tekemistä rekisteröidy Solon käyttäjäksi. Tässä vaiheessa luot itsellesi myös salasanan, jonka avulla pääset kirjautumaan jatkossa omaan ilmoitukseesi. Rekisteröitymisen jälkeen eteesi avautuu asunnon myynti-ilmoitusta varten pohja, johon pääset lisäämään tietoja myytävästä kohteesta. Ilmoituspohja on kaikkiaan 5-vaiheinen.

3. Ensimmäisissä vaiheissa täydennetään ilmoitukseen myynnin kannalta oleellisia tietoja asunnosta. *merkityt kohdat ovat vaadittuja tietoja.

4. Tietojen jälkeen ilmoitukseen lisätään kuvat. Ensin lisätään ns. pääkuva, joka näkyy ilmoituksen päätietojen rinnalla asuntolistauksissa ja -hauissa. Kuva antaa ostajalle ensivaikutelman asunnostasi, joten sen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Useimmiten pääkuvana käytetään julkisivukuvaa. Klikkaa "Lisää ilmoituksesi pääkuva" ja etsi laitteesi kuvatiedostosta/kamerastasi/Internetistä haluttu kuva, jotka haluat liittää ilmoitukseen.

5. Seuraavaksi voidaan lisätä ilmoituksen loput kuvat. Kuvien maksimimäärä on 21 kpl. Klikkaa "Lisää ilmoituksellesi muita kuvia" ja etsi laitteesi kuvatiedostosta/kamerastasi/Internetistä ne halutut kuvat, jotka haluat liittää ilmoitukseen. Voit lisätä kuvat joko yksitellen tai helposti myös kertalatauksena (esim. vetämällä tiedostossa hiiren vasen painike pohjassa kaikkien haluamasi kuvien yli). Kun kuvat ovat latautuneet kuvaohjelmaan, voit vaihtaa kuvien järjestystä raahaamalla niitä eri järjestykseen. Lopuksi klikkaa "Valmis", jolloin kuvat latautuvat varsinaiseen ilmoitukseen. Siirry viimeistelemään ilmoituksesi ja paina "Tallenna ja siirry seuraavaan" painiketta.

6. Ilmoituksesi on nyt valmis. Viimeisessä vaiheessa, voit vielä valita tallennatko ilmoituksen luonnoksena, jos palaat täydentämään ilmoitusta myöhemmin tai julkaisetko ilmoituksen kaikkien nähtäville. Jos tallennat ilmoituksen luonnoksena, voit kirjautua sivustolle myöhemmin ja palata muokkaamaan/julkaisemaan ilmoituksen. Mikäli julkaiset ilmoituksen, se tulee pian julkaisun jälkeen kaikkien nähtäville.

Onnea asunnon myyntiin!

Mistä saan Solon salasanan ja käyttäjätunnuksen?

Käyttäjätunnuksenasi Solossa toimii se sähköpostiosoite, jonka annat rekisteröityessäsi palveluumme. Samalla uutena asiakkaana rekisteröityessäsi, luot itsellesi myös salasanan.

Mikäli salasanasi on unohtunut, voit tilata uuden salasanan kohdasta "Kirjaudu sisään" -> "Unohdin salasanani". Uusi salasana lähetetään sinulle sähköpostiisi.

Miten vaihdan salasanani tai käyttäjätunnukseni?

Mikäli haluat vaihtaa salasanan uuteen, kirjaudu palveluun sisään käyttäjätunnuksellasi ja nykyisellä salasanallasi. Klikkaa auki "Omat tiedot". Vaihda salasanasi syöttämällä nykyinen salasana sekä uusi salasana kahteen kertaan. Klikkaa lopuksi Vaihda salasana.

Jos haluat vaihtaa käyttäjätunnuksena toimivan sähköpostiosoitteesi toiseen osoitteeseen, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme helpdesk@solo.fi

Miten muokkaan asuntoilmoitustani Solo.fi-palvelussa?

Asuntoilmoitusta voi halutessaan muokata kirjautumalla sisään (käyttäjätunnus sekä luomasi salasana) Solo.fi -palveluun. Tulet ns. pääsivulle, jolla näet sivustolla olevan myynti-ilmoituksesi (mikäli sinulla on useampi myynti-ilmoitus, jokainen asunto näkyy omalla rivillään). Rivin lopussa on kohta "Muokkaa", jota klikkaamalla pääset muokkaamaan asuntoilmoitustasi.

Ilmoituksesi esitetään 5-vaiheisena. Tee tarvittavat muutokset ilmoituksen eri vaiheisiin. Siirry seuraavaan vaiheeseen aina klikkaamalla "Tallenna ja siirry seuraavaan". Ilmoituslomakkeen viimeisessä vaiheessa pääset julkaisemaan tekemäsi muutokset. Lomakkeelle tulee näkyviin "Ilmoituksesi on jo julkaistu Solo.fi:ssä" sekä "Tiedot onnistuneesti päivitetty pp.kk.vvvv klo xx.xx".

Julkaisemisen jälkeen muutokset tulevat näkyviin ilmoitukseen muutamien minuuttien kuluessa. Mikäli olet ostanut Solon kautta ilmoituksellesi lisänäkyvyyden Etuovi.com- tai Oikotie.fi- portaaleille, päivittyvät Solo.fi:ssä tehdyt muutokset myös näille portaaleille seuraavissa aineistopäivityksissä.

Mikäli ilmoituksesi on luonnostilassa, etkä halua ilmoitusta vielä julkaista voit tallentaa tekemäsi muutokset myös luonnoksena. Tällöin muutokset tallentuvat lomakkeelle, mutta ilmoitus ei tule näkyville Solo.fi:n sivustolle. Ilmoitus siirtyy sivustolle vasta käytyäsi "julkaisemassa" sen.

Kuvat ilmoituksessa

Kuvien lisääminen ilmoitukseen
Voit ladata ilmoitukseesi korkeintaan 21 kuvaa. Kuvien suositeltava tallennusmuoto on jpg. Ilmoitukseen ladataan ensin ns. pääkuva. Tämä kuva näkyy ilmoituksen päätietojen rinnalla asuntolistauksissa ja -hauissa. Kuva antaa ostajalle ensivaikutelman asunnostasi, joten sen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Useimmiten pääkuvana käytetään julkisivukuvaa. Seuraavassa vaiheessa voit lisätä loput ilmoituksesi kuvat.

Pääkuvan lisääminen: Klikkaa kohtaa "Lisää ilmoitukseesi pääkuva". Kuvan voi lisätä joko laitteesi kuvatiedostoista, suoraan kamerastasi tai Internetistä. Jos lisäät kuvan suoraan käyttämäsi laitteen tiedostosta, klikkaa "Valitse koneellasi oleva kuvatiedosto". Kun olet valinnut haluamasi kuvan, klikkaa "avaa" tai "Ok" (Teksti saattaa vaihdella eri järjestelmissä).

Huom. 1 kuva on lisättävä ilmoitukseen, että se voidaan julkaista. Ilman kuvaa olevat ilmoitukset pysyvät luonnostilassa eikä niitä voi julkaista ellei vähintään yksi kuva ole ladattuna.

Muiden kuvien lisääminen: Seuraavassa vaiheessa voit ladata ilmoitukseen muut kuvat. Klikkaa "Lataa ilmoitukseesi muita kuvia" ja etsi laitteesi kuvatiedostosta/kamerastasi/Internetistä halutut kuvat, jotka haluat liittää ilmoitukseen. Voit lisätä kuvat kuvatiedostosta joko yksitellen tai helposti myös kertalatauksena (esim. vetämällä tiedostossa hiiren vasen painike pohjassa kaikkien haluamasi kuvien yli). Kun kuvat ovat latautuneet kuvaohjelmaan, voit vaihtaa kuvien järjestystä raahaamalla niitä eri järjestykseen. Lopuksi klikkaa "Valmis" ja näet valitsemasi kuvat 4. vaiheessa. Siirry ilmoituksen viimeiseen vaiheeseen klikkaamalla "Tallenna ja siirry seuraavaan" painiketta, että lataamasi kuvat tallentuvat ilmoitukseen.

Kuvan poistaminen
Kuvia pääsee poistamaan ilmoituksesta joko yksitellen tai kaikki kerrallaan. Kun olet kirjautuneena ilmoitukseesi, löydät pääkuvan alta "Poista"-painikkeen. Klikkaamalla painiketta, kuva poistuu ilmoituksesta. Mikäli haluat ilmoituksen muita kuvia, siirry kuvaohjelmaan klikkaamalla kuvien alta "Muokkaa kuvia". Löydät jokaisen kuvan päältä x-merkin, jota klikkaamalla poistat aina kyseisen kuvan. Mikäli haluat poistaa kaikki kuvat kerrallaan, klikkaa kuvaohjelman alareunasta kohtaa "Poista kaikki".

Asuntoani ei löydy asuntohausta?

Uusi ilmoitus - Solo.fi
Kun olet syöttänyt asuntosi myynti-ilmoituksen Solo.fi-palveluun ja tallennat sen luonnoksena, ilmoitus ei tule näkyviin sivustolle vaan näkyy ainoastaan sinulle omissa tiedoissasi. Kirjautumalla palveluun ja siirtymällä ilmoituksesi viimeiseen vaiheeseen, pääset julkaisemaan ilmoitukseksi kaikkien näkyville klikkaamalla "Julkaise". Julkaisun jälkeen ilmoitus näkyy sivustolla muutamien minuuttien kuluessa. Mikäli ilmoituksissa on ruuhkaa, voi oman ilmoituksen julkaisussa olla viivettä. Ilmoituksesi tulee näkyviin uutena ilmoituksena Solon etusivulle. Huom. Vaiheeseen 3 on lisättävä pääkuva, että ilmoitus voidaan julkaista. Ilman kuvaa olevat ilmoitukset pysyvät luonnostilassa, eikä niitä voi julkaista ellei vähintään yksi kuva ole ladattuna.

Asuntoilmoituksen poistaminen

Asuntoilmoituksen poistaminen Solo.fi -palvelusta
Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi Solo.fi -sivuille. Kirjautumisen jälkeen tulet sivulle, jossa näet oman ilmoituksesi. Ilmoituksen vierestä löytyy "Poista" -painike, jota klikkaamalla saat ilmoituksen poistettua. Ilmoitus poistuu heti näkyvistä Solo.fi -sivustolta. Mikäli asunnon myynnissä on suunnitelmissa ainoastaan pitää taukoa eikä ilmoitusta haluaisi tämän vuoksi poistaa, voi ilmoituksen laittaa myös tauolle poistamisen sijaan.

Asuntoilmoituksen lisänäkyvyyden poistaminen Etuovi.com ja/tai Oikotie.fi -palvelusta
Mikäli ilmoituksellesi on ostettu Solo.fi:n kautta lisänäkyvyyttä Etuovi.com ja/tai Oikotie.fi -sivustoille, poistuu asuntosi myös näiltä portaaleilta, kun ilmoituksesi poistetaan Solo.fi-palvelusta. Lisänäkyvyys poistuu toiselta portaalilta aina seuraavassa aineistopäivityksessä.

Olen jo Solo asiakas ja haluan jättää uuden ilmoituksen?

Kirjaudu palveluun käyttäjätunnuksellasi ja salasanalla. Jätä uusi ilmoitus kohdasta "Tee asuntoilmoitus" ja täytä ilmoitukseen tarvittavat tiedot. Lopuksi julkaise ilmoitus tai halutessasi tallenna se vielä luonnoksena.

Onko sinulla on useampia kohteita myynnissä yhtä aikaa ja haluat kaikki kohteet Soloon. Voit jättää useamman erillisen ilmoituksen sivustolle, kun olet kirjautuneena sisään. Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jätä uusi ilmoitus kohdasta ”Tee asuntoilmoitus” ja täytä ilmoitukseen tarvittavat tiedot. Lopuksi julkaise ilmoitus tai halutessasi tallenna se vielä luonnoksena.

Ohjeet asunnon ja kiinteistön myyntiin