Rekisteriseloste ja käyttöehdot

Solo.fi:n verkkopalveluiden käyttäjät antavat luvan Solo.fi:lle, Suomen Kotijoukkue Oy:lle ja sen yhteistyökumppaneille suoramarkkinointiin. Koskee myös asuntoilmoituksia, joissa kielletään välittäjien yhteydenotot.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Solo.fi:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä
Suomen Kotijoukkue Oy
Osoite: Suomen Kotijoukkue Oy, Torikeskus, Kauppatori 1-3, 60100 Seinäjoki

Rekisterin pitämisen peruste
Solo.fi:n verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä "Käyttäjä") suostumuksella tapahtuva Solo.fi:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä "Palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Henkilötiedot
  • Yhteystiedot
  • Käyttötiedot
  • Muut Käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Solo.fi:n omissa rekistereissä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Solo.fi c/o Kotijoukkue, Koulukatu 5, 60100 Seinäjoki

Solo.fi:n yleiset osallistumis- ja kilpailusäännöt ja -ehdot
1. Pääsy kaikkiin Solo.fi:n kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä.
2. Solo.fi:n tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu.
3. Solo.fi toimittaa kaikki tuote- ja tavarapalkinnot Suomen Postin kautta tai sähköisesti, ellei toisin ilmoiteta.
4. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi.
5. Solo.fi maksaa kaikista raha- ja tuotepalkinnoista palkintoverot, ellei toisin ilmoiteta.
6. Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä voi olla vaikka VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena.
7. Solo.fi:n työntekijät eivät saa osallistua tai voittaa palkintoja.
8. Jos käyttäjä voittaa palkinnoksi matkan, vastaa hän itse vakuutuksistaan ja muista asioista. Solo.fi tarjoaa yleensä vain esimerkiksi lentoliput ja hotelliyöpymisen. Muista kuluista sovitaan/ilmoitetaan aina erikseen.
9. Solo.fi:llä on lupa käyttää voittajan nimeä esimerkiksi kilpailun jälkimarkkinoinnissa.
10. Solo.fi kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä.
11. Solo.fi:n verkkosivuilla olevaan kilpailuun voi osallistua useaan otteeseen. Mikäli kilpailun luonne ei vaadi tietoa, pelkästään yhteystietojen jättämisen, huomioidaan kilpailijalta vain yksi osallistuminen arvontaan. Myös helpoissa kyllä/ei -tyylisissä kilpailuissa noudatetaan samaa periaatetta. Poikkeuksista ilmoitetaan aina erikseen.
12. Solo.fi ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita.
13. Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon.
14. Solo.fi ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu Solo.fi:stä riippumattoista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput.
15. Solo.fi pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina.
16. Solo.fi noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.